6-річна дівчинка померла від раку. Через 3 дні після цього мати крихти відкрила комод і розридалася

Олена Дессеріч зі штату Вайомінг, США, була дуже милою і доброю дівчинкою. Батьки обожнювали 6-річної малятку, а молодша сестра і зовсім її обожнювала.

Терпляча, допитлива крихітка обожнювала читати, поратися по дому, грати з друзями і собакою, що належить її тітки. Однак за кілька днів все змінилося.

Лікарі виявили у нещасної Олени рак мозку. Сказати, що всі родичі дівчинки були розчавлені горем, – нічого не сказати. Прогнози медиків звучали вкрай невтішно.

За їх словами, дитині залишалося жити менше року. Зібравшись з духом, Кіт і Брук, батьки дівчинки, вирішили зробити останні місяці життя своєї дочки максимально щасливими.

Батько з матір’ю бадьорилися і намагалися триматися і бути сильними. Однак Олена швидко зрозуміла всю тяжкість свого становища і хвороби.

Тоді 6-річна крихітка, яка лише недавно навчилася писати, почала писати для батьків, сестри і навіть собаки записки. Клаптики паперу, на яких дівчинка зізнавалася в коханні рідним і підбадьорювала їх, вона потихеньку ховала по всьому будинку.

В останні пару місяців життя, стан Олени сильно погіршився. Променева терапія не приносила ніякого полегшення. Згодом дівчинка втратила мову, а трохи пізніше бідолаху скував частковий параліч.
Однак навіть тоді дівчинка вперто продовжувала писати записки. Найцікавіше, що при всьому цьому вона примудрилася зберегти своє заняття в таємниці від батьків!

Перше з послань Олени батько з матір’ю знайшли через пару днів після її смерті. Наступні кілька років вони виявляли записки померлої дочки в найнесподіваніших місцях.

Навіть сьогодні, коли їх дитина вже давно відійшла в інший світ, Кіт з Брук все ще зберігають кілька закритих послань від неї. Подружжя планує трохи пізніше передати їх молодшій сестрі Олени.

Коли більша частина записок які померла дочказалишила  були знайдені, подружжя Дессеріч опублікували їх у формі книги. Всі доходи від публікації невтішні батьки передають в благодійний фонд, що займається пошуком ліки від раку.

Так маленька Лена навіть після смерті вносить свою важливу лепту в боротьбу з моторошною хворобою. А її листи і сьогодні відроджують надію в серцях людей по всьому світу!

Якщо у тебе теж стислося серце від цієї історії, поділися нею зі своїми друзями.

Мовою оригіналу:

Терпеливая, любознательная кроха обожала читать, хлопотать по дому, играть с друзьями и собакой, принадлежащей ее тете. Однако за несколько дней всё изменилось.

Врачи обнаружили у несчастной Елены рак мозга. Сказать, что все родственники девочки были раздавлены горем, — ничего не сказать. Прогнозы медиков звучали крайне неутешительно.

По их словам, ребенку оставалось жить менее года. Собравшись с духом, Кит и Брук, родители малышки, решили сделать последние месяцы жизни своей дочери максимально счастливыми.

Отец с матерью бодрились и старались держаться молодцом. Однако Лена быстро поняла всю тяжесть своего положения.

Тогда 6-летняя кроха, которая лишь недавно обучилась грамоте, начала писать для родителей, сестры и даже собаки записки. Клочки бумаги, на которых девочка признавалась в любви родным и подбадривала их, она потихоньку прятала по всему дому.

В последние пару месяцев жизни состояние Лены сильно ухудшилось. Лучевая терапия не приносила никакого облегчения. Со временем малышка утратила речь, а немного позже бедолагу сковал частичный паралич.

Однако даже тогда девочка упрямо продолжала писать записки. Самое интересное, что при всём этом она умудрилась сохранить свое занятие в тайне от родителей!

Первое из посланий Лены отец с матерью нашли спустя пару дней после ее смерти. Следующие несколько лет они обнаруживали записки умершей дочки в самых неожиданных местах.

Даже сегодня, когда их малышка уже давно отошла в мир иной, Кит с Брук всё еще хранят несколько закрытых посланий от нее. Супруги планируют чуть позже передать их младшей сестре Елены.

Когда большая часть записок скончавшейся дочери были найдены, чета Дессерич опубликовали их в форме книги. Все доходы от публикации безутешные родители передают в благотворительный фонд, занимающийся поиском лекарства от рака.

Так маленькая Лена даже после смерти вносит свою важную лепту в борьбу с жуткой болезнью. А ее письма и сегодня возрождают надежду в сердцах людей по всему миру!

Если у тебя тоже сжалось сердце от этой истории, поделись ею со своими друзьями.

Джерело